בטיחות בעבודה עם כלים מוסך

מוסכים לתיקונים ותחזוקת כלי רכב משתמשים בסוגים שונים של ציוד וכלי עבודה. הכלים משמשים מוסכים רב תחומיים המכילים מחלקות שונות, כמו גם מוסכים המתמחים במתן שירותים ספציפיים בלבד. יחד עם זאת, כללי הבטיחות תקפים לגבי כולם. עבודה במוסכים כרוכה בהפעלת ציוד מכאני ותוך ביצוע המטלות נחשפים העובדים לשורה ארוכה של סיכונים. יש גם כללי בטיחות שתקפים לגבי עבודה עם שמנים, דלקים, צבעים, מדללים ועוד. הדגש העיקרי הוא על מתן מענה בטיחותי עבור כל סיכון שקשור לסוג העבודה והשימוש בציוד.
הדרך הטובה ביותר לשמור על בטיחות בעבודה עם כלים מוסך היא להשתמש בציוד מגן. יש לרכוש סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה ולהכשיר את העובדים לנצל אותם בצורה נכונה. קסדת מגן מתאימה להגנת הראש ומיועדת לעבודות שיש בהן סכנת פגיעה מגוף נופל, עבודות מתחת משא מורם וכדומה. מגיני קרקפת כמו כובע, מטפחת ראש, רשת להגנת השיער וכן הלאה מיועדים עבור תהליכי עבודה בהם קיימת סכנה של תפיסת שערות, בעוד אטמי אוזניים מיועדים לעבודה ברעש מזיק.

איך מכינים את המוסך לעבודה בסביבה מסוכנת?
המוסך עלול להיחשב סביבה מסוכנת כלפי העובדים ולכן חשוב להכין אותו בצורה נכונה. מבחינת החוק, בעל האדם הוא האדם שלו ניתן הרישיון ולכן הוא אחראי על הטמעת כללי בטיחות מן הסוג הזה. חומרים מסוכנים מוגדרים בחוק בתור חומרים מתלקחים, נפיצים ורעילים, בעוד מערכות אוורור הן אלו שבנויות מחומרים לא דליקים ותוך בידוד מהמערכות האחרות. מערכות אוורור במוסך צריכות להיות מותאמות למספר כלי רכב הנמצאים במקום.
תא עבודה לרכב המונע בגז פחמימני אמור לכלול שילוט שמהווה אמצעי התרעה. השילוט הנדרש במוסך הוא נוהל כיבוי שריפות, נהלי עבודה בתא הכוללים מקרים של דליפות גז, איסור עישון, תא מיועד לרכב המונע בגפ"מ בלבד, אין כניסה פרט לאנשים המוסמכים ולחצן אזעקת אש. רק בהינתן התנאים הללו יכול בעל העסק להציע שירותי תיקונים ומכונאות עבור רכבים המונעים בגפ"מ.

כללי בטיחות לפי סוג העבודה
הדגש העיקרי בשמירה על כללי הבטיחות במוסך היא להתאים אותו לסוג העבודה. אם מתכוונים לעבוד בתוך בורות בדיקה לדוגמא, חשוב לשים לב לסיכוני היפגעות כגון נפילה לתוך הבור, החלקה במדרגות, חנק מגזים, דליקה או פיצוץ בשל הימצאות נוזלים דליקים ונפילת הרכב וחפצים שונים על העובד. בעבודה מתחת לרכב מוגבה חובה להתייחס לסיכוני ירידה פתאומית של המגבה, נפילת הרכב, נפילת כלים וכן הלאה. כללי הבטיחות תקפים גם בבדיקות שגרתיות והם מחייבים פיקוח מטעם אנשי מקצוע מוסמכים.
לסיכום, יש הרבה כללי בטיחות שמלווים רכישה של כלים מוסך. כללים אלו מיועדים להגנה על העובדים ועל הציוד. את כללי הבטיחות חשוב להטמיע בהתאם לסוג ההתמחות של המוסך ולאופי השירותים.